Hondenclub Sint Lutgart
 
Hondenclub Sint Lutgart Hondenclub Sint Lutgart Hondenclub Sint Lutgart Hondenclub Sint Lutgart Hondenclub Sint Lutgart Hondenclub Sint Lutgart Hondenclub Sint Lutgart Hondenclub Sint Lutgart  
  Hondenclub Sint Lutgart Bijgewerkt op:
18-05-2022
30 oktober 2008 - Theorieles
Alain en Alain

Hallo iedereen,
op donderdag 30 oktober 2008 werd er een theorieles gegeven op de club. Ik verzeker jullie, het was een interessante en zeer leerrijke avond met massa's informatie en nuttige tips.
De opkomst was dan ook massaal zoals jullie kunnen zien op de foto..................................................................................grapje !
De les werd gegeven door een ervaren lesgever en trainer
Alain Declerck. Hij werd bijgestaan door trainer Alain Degroote die nadien de vragen van de cursisten mee hielp beantwoorden.
Deze les was een unieke ervaring en van groot belang
voor alle hondenliefhebbers en baasjes alsook voor het ganse gezin.
Persoonlijk vind ik het een MUST om deze les bij te wonen! Eigenlijk zouden alle nieuwe baasjes deze kennis moeten meekrijgen.
Dit voorkomt veel voorkomende problemen die men vaststelt in de praktijk!
Vandaar dat ik deze samenvatting heb gemaakt. Ik hoop dat jullie hier veel nuttige informatie en tips kunnen uithalen en gebruiken in de praktijk.

Hier gaan we dan:

Inhoud

  1.  Taal van de hond. 
  2.  De verschillende levensfasen van de hond. 
  3.  De roedelregels. 
  4.  Belonen om te leren. 
  5.  Afsluiter. 

 

TAAL VAN DE HOND

Even een fabeltje uit de wereld helpen:
Onze honden verstaan onze taal niet!
Ze herkennen klanken en associëren bepaalde woorden
met bijhorende handelingen.

Best bewijs is, zeg tegen je hond telkens hij gaat zitten, "doos"
en hij zal doos associëren met zit.
Wij als mensen gebruiken de taal omdat het nu eenmaal
gemakkelijk is voor onszelf.
Het heeft dus geen zin om een hele litanie af te steken, ze begrijpen dit niet en geraken alleen maar in de war.
Enkele grappige voorbeelden:

  • Alfred, 't is aan ons hé
  • Bobby, heb je een minuutje?
  • Alé, waarom doe jij nu niet wat ik vraag? Wat is dat nu met jou vandaag!

Gebruik een duidelijk bevel wat voor de hond verstaanbaar is en hou het kort.

 Terug naar Inhoud 

Alain
 


DE VERSCHILLENDE LEVENSFASEN VAN DE HOND

1. VEGETATIEVE FASE = GEBOORTE TOT 4 WEKEN

In deze periode is er vooral veel werk voor de teef. De puppy's moeten gevoederd en verzorgd worden door de moeder.
De teef likt de puppy's om de darmen op gang te krijgen zodanig dat de pups stoelgang maken.
In deze periode slapen de puppy's nog zeer veel. Hier wordt reeds de rangorde bepaalt onder de puppy's = tepelrangorde.
Tot ongeveer 21 dagen zijn de pups nog doof en blind maar ze hebben wel al een reukzin en een tastzin (de warmte van de moeder voelen).

2. INPRENTINGSFASE = 4 TOT 7 WEKEN

Samen met de teef worden de pups gewoon aan allerhande geluiden en indrukken van buitenaf. Dit noemt de SOCIALISATIE.
Alles wat de puppy's in deze periode meemaken, zowel positief als negatief, blijven ze meedragen de rest van hun leven.
Daarom is het zeer belangrijk dat de fokker de puppy's blootstelt aan verschillende geluiden en indrukken. Fokkers die hun nesten
in afgesloten ruimtes hebben waar nooit iemand komt, zullen puppy's hebben die niet gewoon zijn aan mensen en geluiden.
Dit kan leiden tot schuwe honden.
Ook in deze periode heeft de moederhond nog veel werk:
Ze draait de pups regelmatig op de rug zodat ze zich overgeven. Ze moeten leren zich ondergeschikt te gedragen = dominantie oefening.
Er wordt ook veel gespeeld. Door middel van het spel wordt de BIJT-REM ontwikkeld.
De pups bijten elkaar, wanneer er te hard wordt gebeten zal de andere pup een hoog piepgeluid maken, zo leren ze waar de grens ligt
en hoe ver ze kunnen gaan.

3. SOCIALISATIEFASE = 7 TOT 12 WEKEN

De pups gaan nu naar hun nieuwe thuis.
Het is zeer belangrijk om de socialisatie nu verder te zetten.
Ze moeten gewoon worden aan:

1. Het huis
2. Het gezin
3. Familie
4. De buitenwereld bv. fiets, auto's, drukte van de stad.

Het is belangrijk dat je pup went aan al deze nieuwe indrukken en welbepaald in de volgorde als hierboven besproken.
Als je thuis komt met je nieuwe pup laat hem dan eerst aan zijn nieuwe omgeving wennen vooraleer je de hele familie laat komen
om je nieuwe aanwinst te bewonderen. Je kan je wel inbeelden dat dit teveel van het goede is voor onze pup.
Ga stapje per stapje en bouw verder op.
Ga bv. als je gaat wandelen niet direct naar de drukke stad en iets gaan drinken maar doe eerst kleine wandelingetjes
in de omgeving van de woning, bouw verder op.
De puppy's kunnen nu ook naar de puppyklas.
In deze periode is het aangewezen om positief te werken met de pup.
Dwz. belonen en niet straffen, veel spelen om een goede band op te bouwen met je pup.
In deze fase is het nog te vroeg om te straffen, de pup begrijpt dit nog niet
Deze periode blijft eveneens van cruciaal belang i.v.m. positieve en negatieve indrukken.
Alles wat ze nu leren blijft voor altijd opgeslagen in het geheugen! Zowel goede als slechte dingen.

4. RANGORDEFASE = 12 TOT 16 WEKEN

De jonge hond begint te puberen. Het is nu zeer belangrijk om duidelijk te maken dat wij baas zijn!
Ze zullen proberen terug hoger in rang te geraken. Het komt er nu op aan om door te zetten en de hond op zijn plaats te wijzen
binnen het gezin. Dit doen we door zéér CONSEQUENT te werk te gaan.
Het valt ook voor dat de dingen die de hond reeds kon plotseling lijkt vergeten te zijn.
Zet een stapje terug, en herbegin. Je zult merken dat dit vrij snel terug opgelost raakt.

5. ROEDELFASE = 16 WEKEN TOT SEXUELE RIJPHEID

Kleine rassen worden sneller volwassen dan grote.
Bij reutjes is het zo, dat wanneer ze de poot opheffen om te plassen, ze volwassen worden.

6. VOLWASSENFASE = VANAF SEXUELE RIJPHEID

De hond kan zijn verdere leven blijven bijleren.
Zelfs oudere honden kunnen nog nieuwe dingen aanleren, alleen duurt dit iets langer.

 Terug naar Inhoud 

Hondenclub Sint Lutgart


DE ROEDELREGELS

1. DE ALFA STAAT LETTERLIJK OP EEN HOGER NIVEAU.

De hond slaapt lager dan de baas, dus op de grond. Kleine hondjes ( cavalier) op een zetel geven minder problemen dan een grote hond (Duitse herder).
Als je een Duitse herder naast je laat zitten komt hij hoger dan jij. Dit kan tot rangordeproblemen zorgen.
De hond slaapt ook niet in bed bij de baas. Zo gebeurt het dikwijls dat de partner niet meer in bed wordt toegelaten door de hond.

2. ALFA EET ALTIJD EERST.

Het gezin eet altijd eerst. Als wij gedaan hebben met eten krijgt de hond pas eten.
Je ziet in de roedel ook dat de Alfa eerst eet en daarna mag de rest van de groep de resten opeten.
Je geeft zeker geen etensresten aan tafel! Kinderen die eten onder tafel geven aan de hond is uit den boze!

3. RANGORDEBEPALING GEBEURT TIJDENS HET SPEL.

De Alfa (baasje) bepaalt wanneer er gespeeld word, niet de hond.
Laat af en toe de hond eens winnen dat versterkt het zelfvertrouwen bij schuwere honden.

4. DE ALFA WINT ALTIJD.

Bij het einde van het spel is het steeds de baas die wint.Nooit een spel beeindigen wanneer je je in een verliezende positie bevindt.
Jij begint het spel en jij beeindigt het spel, het is niet de hond die beslist.

5. ROEDELLEDEN MAKEN STEEDS PLAATS VOOR EEN HOGERE IN RANG.

De hond maakt plaats voor de baas, de hond moet opzij wanneer hij in de weg ligt.
Stap er niet over maar duw hem uit de weg.

6. ALFA GAAT ALTIJD EERST DOOR DE NAUWE DOORGANG.

Als je door een deurgat gaat, ga jij eerst en daarna pas de hond.
Jij bepaalt naar waar je gaat en wanneer.

7. ELKE DAG OPNIEUW WORDT EER BEWEZEN AAN DE ALFA.

Bij een begroeting komt de hond naar de baas en niet omgekeerd.
Jij bepaalt ook wanneer je je hond begroet. Kom je bijvoorbeeld thuis en de hond vliegt enthousiast naar
de voordeur maar je hebt je handen vol, dan moet de hond wachten tot jij tijd hebt.
Je laat niet alles vallen om je hond te begroeten.

8. DE ALFA NEEMT ALLE BESLISSINGEN.

De hond loopt niet voor zijn baas. Jij bepaalt naar waar je gaat en wanneer.
Tijdens een wandeling maakt de hond geen beslissingen, hij loopt naast en dicht bij zijn baas.
Wanneer een vrij wordt aangegeven door de baas dan pas kan hij zijn gang gaan.
Laat je hond niet steeds op de zelfde plaats vrij en lijn hem ook niet altijd op dezelfde plaats terug aan.
Hij zal dit snel doorhebben en profiteren van de situatie.
Bv. Bij de ingang van het bos laat je hem steeds los en bij de uitgang lijn je hem terug aan.
Er is veel kans dat wanneer hij bij de uitgang komt, hij niet onmiddellijk zal komen omdat hij weet dat hij terug aangelijnd zal worden.
De hond is tenslotte een gewoontedier.

9. DE LAGERE IN RANG GAAT STEEDS NAAR DE HOGERE IN RANG.

De hond komt steeds naar zijn baas en niet omgekeerd.
Als je hond wegloopt, loop er dan niet achter maar blijf staan en roep hem terug.
Wanneer je er steeds achteraan loopt zal hij dit al vlug aanzien als een spel en wordt het nog moeilijker om hem terug bij je te krijgen.

10. NEGEREN IS HET RECHT VAN DE HOGERE IN RANG.

Negeren wil zeggen, de hond behandelen als lucht.
Niet kijken naar de hond.
Niet zuchten als de hond iets doet om je aandacht te trekken.
Niet klagen tegen derde over de hond, intonatie van onze stem verraad ons dikwijls.

11 .DE ALFA HEEFT HET RECHT OM PRIVILEGES UIT TE DELEN.

Jij mag hem af en toe iets toelaten wat anders niet mag, maar let wel, alleen als jij het wil.
De hond neemt zelf niet de beslissing.

12. ALFA SLAAPT WAAR HIJ WIL, NIEMAND MAG BIJ HEM.

De hond slaapt niet in het bed van zijn baas !!


Deze lijst is een leidraad!
Het is zo, dat over het algemeen, als je deze 12 regels strikt toepast, je geen problemen zou mogen hebben met je hond.
Wanneer men een gezonde en goed gesocialiseerde hond heeft, zal hij ook goed luisteren na toepassing van al deze regels.

 Terug naar Inhoud 

   


BELONEN OM TE LEREN.

1. Zorg dat de hond de beloning interessant vindt = niet zijn gewone eten.
bv. iets dat hij zeer lekker vindt, een stukje kaas.

2. Kleine stukjes geven.
Als je te grote stukken geeft duurt het te lang voor de hond het heeft opgegeten en kan je niet verder werken. Ook kan het zijn dat zijn hongergevoel sneller verdwijnt en dan verzwakt zijn aandacht.

3. Indien er wordt gewerkt met beloning van voeding, varieer dan je beloning. dwz. geef niet steeds dezelfde snoepjes want die worden ze ook beu naar een tijdje. Om het interessant te houden voor je hond is het aanbevolen om een mengeling te maken, zo weten ze niet wat er gaat komen. De beloning met voeding moet na een tijd ook stilletjes aan afgebouwd worden: de voeding af en toe vervangen door een aai.

4. Eerst geeft men het bevel dan volgt de uitvoering en ten slotte volgt de beloning. Dit gebeurt in deze volgorde en de timing hierbij is zeer belangrijk.
Wacht niet te lang met de beloning te geven anders kan het gebeuren dat je je hond beloont voor slecht gedrag. Ben je te laat met je beloning, is je oefening mislukt.

5. Geef je hond geen eten voor de training. Ten eerste zal je hond minder aandacht hebben omdat hij geen honger meer heeft. Ten tweede kan dit bij bepaalde rassen leiden tot overgewicht.

6. Geef ook geen eten voor een sportactiviteit (agility) of zware inspanning.
Dit is om medische redenen, je hond kan een maagtorsie doen.

 Terug naar Inhoud 

Alain
 

Zo dat was het dan......het is misschien een hele boterham, maar ja,
er valt ook zoveel te vertellen over de opvoeding van onze honden hé?

Na de les werd er nog tijd gemaakt zodat de cursisten vragen konden stellen.

Er werd dan ook nog gezellig bijgepraat met een drankje zoals je kan zien op onderstaande foto.................

Hondenclub Sint Lutgart
.....................'t is interessant, maar ik word daar wel héééééééééél moe van !!!!!!!
 

Graag had ik bij deze nog eens alle trainers en mensen bedankt die zich week na week belangenloos en met veel geduld inzetten.

Door toedoen van al deze mensen is ons clubje wat het is:

GEZELLIG, SFEERVOL, VRIENDSCHAPPELIJK EN ZEKER MET EEN HART VOOR DIEREN !!!!!!!!!!!!!!

Ik ga er nu maar mee stoppen en hoop tot een volgende keer, vele groetjes aan iedereen vanwege Milo, Snoopy en Annick